Regelement

1. Bij aankomst eerst melden bij de beheerder. Hier kunnen ook de sleutels worden afgehaald. De blokhut is op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur beschikbaar. Op de dag van vertrek het gebouw voor 12:00 uur verlaten. Bij vertrek beheerder waarschuwen. Blokhut controleren, sleutels inleveren en afrekenen. Andere aankomst en/of vertrektijden zijn in overleg met de beheerder vast te stellen.

2. Voor het verbruik van gas, water en elektriciteit worden extra kosten in rekening gebracht. Het gebouw is voorzien van centrale verwarming. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dient contact te worden opgenomen met de beheerder.

3. Er moet op toegezien worden dat:

- het toilet niet verstopt raakt. Eventuele verstoppingen zelf corrigeren, of de kosten worden in rekening gebracht.

- roken in het gebouw verboden is.

- er geen balspelen in het gebouw gedaan worden. Een kapotte ruit kost € 40,00. Een gebroken t.l. lamp € 10,00.

- geen spijkers, punaises enz. in de wanden worden geslagen.

- niet op deuren, wanden, tafels of stoelen wordt geschreven of gekrast. Naar gelang de schade wordt deze in rekening gebracht.

- geen schoenstrepen op wanden, deuren en vloer worden achtergelaten. Deze moeten verwijderd worden

4. Op het speelterrein mag niet worden gegraven. Hier is wel gelegenheid voor het houden van een kampvuur. Het aanleggen dient te geschieden in overleg met de beheerder. Zorg dat er steeds blusmateriaal in de buurt is. Doof het kampvuur alvorens dit achter te laten.

5. Het gebouw dient schoon achter gelaten te worden. Van de grote en kleine zaal dienen de vloeren schoongemaakt te worden. De stenenvloer van de hal, toilet, douche en keuken schoon maken. Bijzondere aandacht te geven aan het schoonmaken van toilet, douche en aanrecht met kooktoestel. Ook de speelruimte rond de blokhut en het bos dient netjes te worden opgeruimd. Het afval dient bij vertrek te worden meegenomen. Verkiest men dit niet dan wordt € 2,00 in rekening gebracht per container / gevulde vuilniszak. Oud papier (niet vervuild) kan in een doos gratis worden achtergelaten.

6. De blokhut is gelegen in een bosrijke omgeving. De bossen zijn vrij toegankelijk voor wandelingen en spelen. Spaar de natuur. Houdt bomen , struiken en bloemen in ere. Voor het houden van een kampvuur is voldoende dood hout in de bossen aanwezig.

7. Wees voorzichtig met vuur. Niet roken of vuur gebruiken in de bossen.

8. 's Avonds na tien uur dient stilte in acht genomen te worden. Bezorg omwonenden geen overlast.

9. Aan de beheerder dient ten alle tijden toegang tot de blokhut en het terrein te worden verleend.

10. De stichting draagt geen enkele verantwoording voor schade aan gebruikers of eigendommen van gebruikers ontstaan tijdens het verblijf in de blokhut. Beschadigingen aan gebouwen, inventaris, terrein of anderszins welke door de gebruikers worden veroorzaakt, alsmede schade toegebracht aan derden of eigendommen van derden, worden op de veroorzakers verhaald. In geval van schade dient contact te worden opgenomen met de beheerder.

11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.

Routebeschrijving

Vanaf de A73, neem afslag Horst-Noord - Tienray.
Vervolgens onder aan de afslag richting Tienray.
In Tienray bij de Kerk rechtsaf richting Swolgen.

Lees meer...

Swolgen

Swolgen is een dorp in Noord- Limburg en telt ongeveer 1300 inwoners. Het ligt 20 kilometer ten Noordwesten van Venlo en is gelegen in de Gemeente Horst aan de Maas.

Lees meer...

Tarieven

Met overnachting:
€ 2,50 per persoon per nacht, met een minimum van € 50,00 per nacht. Daarnaast € 0,80 per persoon per nacht Gemeentelijke Toeristenbelasting.

Verbruikskosten Electra, Gas (incl. verwarming) en

Lees meer...